Sammen disponerer vi i dag følgende kranbiler:

28 tonn meter løfte lengde inntil 21 meter laste evne inntil 16 tonn.
37 tonn meter løfte lengde inntil 19 meter laste evne inntil 10.5 tonn, kan ta med tilhenger
44 tonn meter løfte lengde inntil 17 meter laste evne inntil 8 tonn /kan ha grabb for jord/masse
50 tonn meter løfte lengde inntil 17 meter  laste evne inntil 7 tonn kan ta med tilhenger.

Tilhenger er 2 akslet slepe vogn uten karmer med konteiner feste og godt med surringer.
Laste evne tilhenger (åpen) er 16 tonn
Med 25 fot Konteiner og 19 palle plasser er laste evnen 11 tonn